Strona główna o psychoterapii

Najczęściej podejmuje się psychoterapię, kiedy cierpienie psychiczne a czasami i fizyczne znacznie determinuje codzienne funkcjonowanie. Próbuje się wtedy podejmować swoje, stare sposoby poradzenia sobie. Zazwyczaj one działają na chwilę albo przestają działać. Kiedy się utrzymują różne objawy nerwicowe czy lękowe życie powoli staje się nie do zniesienia. Nie wiadomo, od kiedy, to pogorszone samopoczucie, zaczęło się, ale wiadomo, że trwa już długo i nie widać końca.

Psychoterapia jest procesem budowania relacji między terapeutą a klientem. Różne bóle egzystencjalne, uciążliwe objawy nerwicowe, depresyjne czy lękowe są poddawane analizie, badane wnikliwie. W psychoterapii dochodzi do pojawienia się różnych myśli i uczuć, które były przyczyną dyskomfortu. Czasami trzeba przejść przez ten trudniejszy okres z tego powodu by później móc osiągnąć lepsze samopoczucie i większy wpływ na swoje życie.

Czas trwania psychoterapii zależy od rodzaju zgłaszanego problemu. Polega na regularnym spotykaniu się od 1 do 3 razy w tygodniu w ustalonych, stałych godzinach.

Psychoterapia krótkoterminowa – trwa do 6-miesięcy i jest skoncentrowana na problemie.

Psychoterapia długoterminowa – trwa od roku do paru lat.