W moim Gabinecie w Centrum Warszawy uzyskacie Państwo pomoc w zakresie problemów takich jak: stres, depresja, żałoba, poczucie stagnacji w życiu, problemy ze starzeniem się, kłopoty małżeńskie, rozwód, trudności w bliskich relacjach z ludźmi, w zaburzeniach odżywiania, w zaburzeniach osobowości.

Zajmuję się udzielaniem:

- konsultacji psychologicznych
- psychoterapią indywidualną krótko i długoterminową
- konsultacją par i psychoterapią
- psychoterapią grupową

Konsultacja psychologiczna – służy zebraniu odpowiedniej ilości informacji, które mogą służyć jak najlepszemu zrozumieniu danej trudności klienta i ustaleniu sposobu pomocy mu. Dla klienta to też czas, kiedy może się zapoznać ze sposobem pracy psychoterapeuty. To też czas, potrzebny do podjęcia decyzji przez obydwie osoby, co do dalszej współpracy. Ważne jest czy psychoterapeuta ma ofertę leczenia dla klienta i czy klient decyduje się na nią. Ja zazwyczaj proponuję 3 takie konsultacje.

Psychoterapia indywidualna – jest procesem, w którym psychoterapeuta pomaga lepiej zrozumieć przyczyny cierpienia pacjentowi, lepiej poznać samego siebie. W trakcie trwania psychoterapii omawiane są bieżące sprawy, wewnętrzne dylematy utrudniające podjecie różnych decyzji życiowych, czasami wcześniejsze doświadczenia z dzieciństwa. Ważna jest też relacja terapeutyczna, która bywa zwierciadłem relacji z innymi ludźmi. Badane też są sny, które pomagają lepiej zrozumieć nieświadome zachowania i pragnienia. Ważne jest wszystko to, co pacjent ”przynosi” na sesję, różne opowieści, skojarzenia, spostrzeżenia. Psychoterapia jest wędrówką w głąb psychiki ludzkiej czasami przyjemną, a czasami żmudną i bolesną, ale już nie samotną. Poprzez znalezienie i uświadomienie sobie przyczyn objawów oraz mechanizmów ich powstawania można zwiększyć wpływ na swoje życie, samopoczucie, relacje z bliskimi.

Psychoterapia grupowa – celem analizy grupowej jest uwolnienie pacjenta od sił, które hamuje jego osobisty rozwój nie pozwalając na pełniejsze wykorzystanie jego możliwości. Spotkanie w grupie jest żywym emocjonalnym i społecznym doświadczeniem kontaktu, wymiany i współdziałania z innymi. Badane są postawy i zachowania związane z trudnościami, jakie mają klienci w obecnym życiu a czasami i w przeszłości. Często jedne osoby są lustrem dla innych w przeżywaniu i widzeniu siebie, co jest niezastąpionym źródłem informacji, ale też i doświadczeniem wsparcia.

Konsultacja pary – spotkanie z psychoterapeutą mające na celu wstępne określenie charakteru problemu oraz uzgodnienie sposobu ewentualnej dalszej pomocy. Ja zazwyczaj proponuję 2 lub 3 konsultacje

Psychoterapia pary – dłuższa pomoc psychologiczna polegająca na regularnych spotkaniach pary z psychoterapeutą. Każda osoba żyje w pewnym kontekście społecznym, w różnych związkach. Jeśli jedna osoba ma się zmienić w parze, to ważne jest żeby, jej kontekst społeczny,  czyli dana najbliższa relacja też mogła się rozwijać. Obiektem psychoterapii  nie jest pojedyncza osoba. Badaniu i analizie podlega układ wzajemnej relacji, komunikacji i powiązań  pomiędzy partnerami.