• Proszę najechać myszką na kolorowy znacznik, zamieszczony na poniższej mapce...
  • Kliknąć w wyświetlający się tekst: "Dojazd do"...
  • Wpisać przybliżony adres miejsca, z którego zamierzacie Państwo wyruszyć do Gabinetu Psychoterapii.
Warszawa, Puławska 98